Holistic Talk to konferencja poświęcona naukom społecznym gromadząca czołowych naukowców, badaczy i praktyków z kraju i z zagranicy.

Fundacja Fiducia powstała z inicjatywy Grupy Cavatina. Statutowymi celami organizacji jest realizacja zadań w zakresie działalności charytatywnej, wyrównywania szans osób wykluczonych czy zapewniania dostępu do kultury, sztuki i edukacji.

Śledź nas

Facebook

Instagram

YouTube

© Copyright Grand Conference Theme Demo